Grąžinimo taisyklės

1. Prekių grąžinimas ir keitimas
1.1. Prekių grąžinimas vyksta vadovaujantis 2001 m. birželio 29 d. Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymu Nr. 217 "Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo".
1.2. Norėdamas grąžinti prekę(-es), Pirkėjas gali tai padaryti per 7  (septynias) dienas nuo prekių pristatymo Pirkėjui dienos, informuodamas Pardavėją el. paštu dkairaitis@gmail.com, pridedant prekės ir/arba siuntinio nuotraukas paaiškinančias iškilusią problemą. Pardavėjas per 3 (tris) darbo dienas nuo informacijos apie grąžinamą prekę gavimo dienos priima sprendimą priimti ar nepriimti grąžinamą prekę atgal.
1.3 Grąžinama prekė turi būti nesugadinta, nenaudota, tos pačios komplektacijos, kokios Pirkėjas ją gavo, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeista drobė, porėmiai ir kt.). Grąžinant prekę būtina pateikti popierinį (atspausdintą) jos įsigijimo dokumentą (užsakymo, pavedimo  kopija).
1.4.  Pirkėjas grąžinamas prekes turi išsiųsti registruota siunta adresu: Darius Kairaitis, Vytauto g. 36-8, Trakai, LT-21112. Registruotos siuntos numeris privalo būti pateiktas Pardavėjui el.paštu ne vėliau kaip per 24 val. po išsiuntimo.
1.5. Grąžinamų kokybiškų arba keičiamų prekių grąžinimo išlaidas apmoka pirkėjas.
1.6 Grąžinant kokybišką prekę, Pirkėjui grąžinama tik už prekę sumokėta pinigų suma. Siuntimo išlaidos pirkėjui nėra grąžinamos.
1.7. Grąžinant gautą ne tą prekę, Pardavėjas įsipareigoja pakeisti tokią prekę reikalinga preke. Neturint reikalingos prekės, Pirkėjui grąžinami visi pinigai (už prekę, ir patirtas faktines siuntimo išlaidas).
1.8. Kai grąžinama nekokybiška prekė, Pardavėjas įsipareigoja pakeisti nekokybišką prekę analogiška preke arba grąžinti Pirkėjui pinigus.
1.9. Norėdamas grąžinti nekokybišką prekę(-es), Pirkėjas gali tai padaryti per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių pristatymo Pirkėjui dienos, informuodamas Pardavėją el. paštu, pridedant nekokybiškos prekės ir/arba siuntinio nuotraukas, aprašančias iškilusią problemą.
1.10. Grąžinama nekokybiška prekė turi būti tvarkingoje pakuotėje, nesugadinta, nenaudota, tos pačios komplektacijos, kokios Pirkėjas ją gavo, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeista drobė, porėmiai ir kt.). Grąžinant prekę būtina pateikti popierinį (atspausdintą) jos įsigijimo dokumentą.
1.11. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko šių Taisyklių 1.4-1.5,1.9-1.10 punktuose nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.
1.12. Jeigu už prekę Pirkėjas mokėjo dovanų kuponu, tai grąžinamas kuponas ir kita papildomai sumokėta suma (jei ji buvo sumokėta).
1.13. Jeigu Pirkėjas grąžina prekę, pirktą su nuolaida, grąžinama už prekę sumokėta suma su galiojusia nuolaida.

2. Baigiamosios nuostatos
2.1. Šios prekių grąžinimo Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR įstatymais ir teisės aktais.
2.2. Šioms taisyklėms yra taikoma LR teisė. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.