Nuosavybės teisės

Visos teisės į visus Dariaus Kairaičio sukurtus paveikslus ir jų reprodukcijas, įskaitant parduotus originalius paveikslus ir jų reprodukcijas priklauso autoriui Dariui Kairaičiui.

Be raštiško autoriaus sutikimo negalima pergaminti ar jokia forma kopijuoti ir tiražuoti įsigytų Dariaus Kairaičio paveikslų ir reprodukcijų, tiek pilnai, tiek fragmentiškai.